hotline 0981549988 Email admin@ezsale.vn

Giới Thiệu 5 Mô Hình Tuyển Dụng Nhân Sự Phù Hợp Với Từng Doanh Nghiệp

Alehub Solution 18 Tháng Mười Hai, 2023
4.3
(3)

Một mô hình tuyển dụng nhân sự hiệu quả không chỉ đơn giản là việc thực hiện các bước từ việc đăng tin tuyển dụng đến lựa chọn ứng viên phù hợp. Mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu nhân lực của tổ chức, vị trí công việc cụ thể và các yếu tố khác. Dưới đây là bài viết giới thiệu 5 mô hình tuyển dụng nhân sự phổ biến ngày nay mà Alehub muốn chia sẻ với bạn. Hãy tiếp tục đọc để biết thêm chi tiết!

1. Áp Dụng Mô Hình Tuyển Dụng Nhân Sự Quan Trọng Như Thế Nào?

Mô hình tuyển dụng nhân sự hỗ trợ trong việc xác định yêu cầu công việc, mô tả vị trí và kỹ năng cần thiết cho vị trí. Nó giúp đảm bảo rằng quy trình tuyển dụng được thực hiện một cách có hệ thống. Cùng đó phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng, doanh nghiệp có khả năng lựa chọn được những ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ phù hợp.

Khi doanh nghiệp áp dụng một mô hình tuyển dụng nhân sự hiệu quả, họ sẽ không cần phải tuyển dụng lại nhiều lần. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự. Bên cạnh đó còn tiết kiệm chi phí quảng cáo, phỏng vấn, đào tạo và thời gian của nhân viên liên quan.

>>> SƠ ĐỒ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ: 3 Mẫu & Cách Xây Dựng

2. 6 Mô Hình Tuyển Dụng Nhân Sự Được Nhiều Doanh Nghiệp Áp Dụng

mô hình tuyển dụng nhân sự

6 Mô hình tuyển chọn nhân sự được nhiều doanh nghiệp áp dụng

2.1. Mô hình 8C

Mô hình 8C là một mô hình tuyển dụng nhân sự được phát triển bởi David Sirota và Michael Armstrong. Mô hình này tập trung vào 8 yếu tố chính cần xem xét khi tuyển dụng nhân sự, bao gồm:

 • Compensation – Cost (bồi thường – chi phí): Bồi thường bao gồm lương thưởng, phúc lợi, các khoản thưởng khác,… Chi phí bao gồm chi phí tuyển dụng, chi phí đào tạo,…

Tìm hiểu ngay: 7 Loại Chi Phí Tuyển Dụng Nhân Sự Cùng Cách Tối Ưu Hiệu Quả

 • Contribution (đóng góp): Đóng góp bao gồm năng suất lao động, hiệu quả công việc,…
 • Capabilities (năng lực): Năng lực bao gồm kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức,…
 • Characteristics (tính cách): Tính cách bao gồm thái độ, giá trị, niềm tin,…
 • Commitment (cam kết): Cam kết bao gồm sự hài lòng, gắn bó,…
 • Career Development (phương hướng phát triển nghề nghiệp): Phương hướng phát triển nghề nghiệp bao gồm cơ hội thăng tiến, đào tạo, phát triển,…
 • Connection (liên kết): Liên kết bao gồm văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc,…
 • Conveniences (thuận tiện): Thuận tiện bao gồm giờ làm việc, địa điểm làm việc, các tiện ích,…

Mô hình 8C cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về quá trình tuyển dụng nhân sự. Nó giúp doanh nghiệp xác định những yếu tố cần xem xét khi tuyển dụng nhân sự để có thể tuyển dụng được những ứng viên phù hợp nhất.

2.2. Mô hình Maslow

Mô hình Maslow là một mô hình được phát triển bởi Abraham Maslow. Mô hình này mô tả nhu cầu của con người theo một hệ thống phân cấp, từ nhu cầu cơ bản đến nhu cầu cao cấp. Có thể được áp dụng cho quá trình tuyển dụng nhân sự để giúp doanh nghiệp xác định những nhu cầu của ứng viên.

Theo mô hình Maslow, nhu cầu của con người được chia thành 5 cấp độ, bao gồm:

 • Nhu cầu sinh lý: Nhu cầu ăn, uống, ngủ nghỉ,…
 • Nhu cầu an toàn: Nhu cầu được bảo vệ khỏi nguy hiểm, bệnh tật,…
 • Nhu cầu xã hội: Nhu cầu được yêu thương, được chấp nhận,…
 • Nhu cầu được tôn trọng: Nhu cầu được đánh giá cao, được tự do,…
 • Nhu cầu tự hiện thực hóa: Nhu cầu phát triển bản thân, đạt được mục tiêu,…

Khi tuyển dụng nhân sự, doanh nghiệp cần xác định nhu cầu của ứng viên cần đáp ứng. Nếu nhu cầu của ứng viên không được đáp ứng, họ sẽ không hài lòng với công việc và có thể rời bỏ doanh nghiệp.

Tải ngay: 10+ Mẫu Lập Kế Hoạch Tuyển Dụng Nhân Sự Đa Dạng

2.3. Mô hình Grow

Mô hình Grow là một mô hình được phát triển bởi John Whitmore. Mô hình này tập trung vào 4 yếu tố chính cần xem xét khi tuyển dụng nhân sự, bao gồm:

 • Goals: Mục tiêu của ứng viên là gì?
 • Reality: Thực tế của công việc là gì?
 • Options: Các lựa chọn của ứng viên là gì?
 • Will: Ý chí của ứng viên là gì?

Mô hình Grow giúp doanh nghiệp xác định xem ứng viên có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không. Nếu ứng viên có mục tiêu, thực tế và ý chí phù hợp với vị trí tuyển dụng, họ có khả năng thành công trong công việc.

2.4. Mô hình 5Ps của Schuler

Mô hình 5Ps của Schuler là một mô hình quản trị nguồn nhân lực được phát triển bởi Randall Schuler. Mô hình này tập trung vào năm hoạt động nhân sự quan trọng, bao gồm:

 • Philosophy: Quan điểm về nguồn nhân lực sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động nhân sự khác.
 • Policies: Chính sách nhân sự cần được xây dựng phù hợp với quan điểm về nguồn nhân lực và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 • Programs: Chương trình nhân sự cần được thiết kế để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Practices:  Hoạt động nhân sự cần được thực hiện phù hợp với chính sách và chương trình nhân sự.
 • Process: Quy trình nhân sự cần được thiết kế hiệu quả và nhất quán.

Mô hình 5Ps nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa các hoạt động nhân sự. Từ đó để tạo ra một hệ thống quản trị nguồn nhân lực. Các yếu tố này không hoạt động độc lập mà ảnh hưởng lẫn nhau để đáp ứng mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

2.5. Mô hình Harvard

Mô hình Harvard là một mô hình quản trị nguồn nhân lực được phát triển bởi Beer và các cộng sự năm 1984. Mô hình này tập trung vào mối quan hệ giữa người lao động và các yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc. Mô hình Harvard bao gồm 4 yếu tố chính, bao gồm:

 • Chế độ làm việc: Bao gồm các yếu tố như giờ làm việc, thời gian nghỉ, chế độ nghỉ phép, chế độ đãi ngộ, phúc lợi,… Chế độ làm việc có tác động đến sự hài lòng của người lao động, động lực làm việc của họ.
 • Các dòng luân chuyển nhân lực: Bao gồm các yếu tố như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, thăng tiến, sa thải,… Các dòng luân chuyển nhân lực có tác động đến chất lượng, khả năng thích ứng.
 • Các hệ thống thưởng/ phạt: Bao gồm các yếu tố như lương thưởng, kỷ luật, khen thưởng,… Các hệ thống thưởng/ phạt có tác động đến động lực làm việc và hiệu suất.
 • Các hệ thống công việc: Bao gồm các yếu tố như phân công công việc, thiết kế công việc, tổ chức công việc,… Các hệ thống công việc có tác động đến sự hài lòng của người lao động và hiệu quả của công việc.

Mô hình Harvard lấy người lao động làm trọng tâm, tập trung chính vào mối quan hệ giữa người với người. Mô hình này cho rằng quản trị nguồn nhân lực phụ thuộc và việc đáp ứng nhu cầu của người lao động. Từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa người lao động và doanh nghiệp.

2.6. Mô hình theo thuyết X-Y của Douglas McGregor

Mô hình theo thuyết X-Y của Douglas McGregor là một mô hình được phát triển bởi Douglas McGregor. Mô hình tuyển dụng nhân sự này dựa trên hai giả định về bản chất con người, bao gồm:

 • Giả định X: Con người là lười biếng, không thích làm việc và cần được giám sát chặt chẽ.
 • Giả định Y: Con người là năng động, có khả năng tự giác và muốn được tham gia vào quá trình ra quyết định.

Mô hình này có thể được áp dụng cho quá trình tuyển dụng nhân sự giúp doanh nghiệp xác định cách thức tuyển dụng. Với giả định của doanh nghiệp về bản chất con người.

Nếu doanh nghiệp tin rằng con người là lười biếng và không thích làm việc, họ sẽ có xu hướng tuyển dụng những ứng viên dễ quản lý và có thể làm việc theo chỉ dẫn. Ngược lại, nếu doanh nghiệp tin rằng con người là năng động và có khả năng tự giác, họ sẽ có xu hướng tuyển dụng những ứng viên biết tự học hỏi và phát triển.

3. Lưu Ý Khi Lựa Chọn Mô Hình Tuyển Dụng Cho Nhân Sự Của Bạn

mô hình tuyển dụng nhân sự

Lưu ý khi lựa chọn mô hình tuyển dụng nhân sự

Khi lựa chọn mô hình tuyển dụng cho nhân sự của bạn, có một số điểm cần lưu ý:

 • Phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp: Mỗi mô hình có ưu điểm và giới hạn riêng, vì vậy hãy đảm bảo rằng mô hình được lựa chọn sẽ đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của bạn.
 • Phù hợp với văn hóa tổ chức: Điều này đảm bảo rằng quá trình tuyển dụng sẽ được thực hiện theo các giá trị của tổ chức. Từ đó tạo sự hài hòa giữa ứng viên trong môi trường làm việc.
 • Tính linh hoạt và thích ứng: Mô hình cần có khả năng đáp ứng nhanh đối với sự biến đổi của ngành nghề.
 • Khả năng đánh giá và đo lường: Điều này giúp bạn đánh giá xem mô hình có đáp ứng được kỳ vọng và mục tiêu tuyển dụng hay không. Từ đó điều chỉnh và cải thiện quá trình tuyển dụng trong tương lai.
 • Sự hỗ trợ công nghệ: Công nghệ có thể giúp tối ưu hóa quá trình tuyển dụng. Từ việc đăng tải công việc, thu thập hồ sơ, phân tích dữ liệu ứng viên đến quản lý tương tác với ứng viên.

Tổng quan, lựa chọn mô hình tuyển dụng nhân sự phù hợp là một quyết định quan trọng để đảm bảo quá trình tuyển dụng hiệu quả. Hãy xem xét các yếu tố và tìm hiểu kỹ mỗi mô hình trước khi quyết định.

4. Kết Luận

Mô hình tuyển dụng nhân sự đóng vai trò trong việc tìm kiếm và chọn lọc nhân tài cho doanh nghiệp. Alehub đã cung cấp cái nhìn tổng quan về các mô hình tuyển dụng có thể áp dụng.

Nếu bạn muốn tăng cường hiệu quả và thành công hơn trong quá trình tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 549 988  để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Đánh giá bài đăng này?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 4.3 / 5. Số vote: 3

Chưa có đánh giá nào! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận